Tin Tức

Trang chủ Hướng dẫn

Hướng dẫn cơ bản Ngày Thứ 3

Hướng dẫn cơ bản Ngày Thứ 3

♦ Liên Minh:
• Vào ngày thứ 3, các thế lực Quân đoàn đã dần dần xuất hiện. Chúa Công sẽ cần phải thành lập Liên minh với Quân đoàn khác để có thể ngày càng lớn mạnh cũng như chống lại các Liên minh khác.
• Quân đoàn chung Quốc gia mới có thể liên minh với nhau.♦ Tấn công các Quân đoàn khác:
• Vì các thế lực Quân đoàn ngày càng lớn mạnh nên việc tấn công nhau là không thể tránh khỏi. Tấn công Quân đoàn khác sẽ khiến thế lực đó suy yếu đi cũng như thị uy được sức mạnh của Quân đoàn mình. Từ đó tạo lợi thế cho Quân đoàn của mình. Ngoài ra nếu tấn công Thành chính của các thành viên của Quân đoàn địch cũng có thể chiếm tài nguyên của họ.
• Tính năng này cũng đã có thể tham gia vào sau 12h ngày thứ 2 nếu các Quân đoàn đủ thực lực.


♦ Rương Quân đoàn:
• Các người chơi trong Quân đoàn có thể chia sẻ lợi tức cho nhau thông qua Quà Quân đoàn. Khi các thành viên tham gia các hoạt động Quân đoàn, các hộp Quà Quân đoàn sẽ tự động xuất hiện.
• Vào ngày thứ 3, các Chúa Công đã đủ sức để tham chiến các tính năng như Thần Thú, Thành Chiến, Tập Hợp qua đó sẽ có nhiều hộp quà được xuất hiện.
• Khi các thành viên nhận các rương đặc biệt như Rương Gỗ, Rương Đá, Rương Sắt, Rương Hoàng Kim, các rương thưởng này cũng sẽ được chia cho các thành viên khác.♦ Công Thành Chiến:
• Vào ngày thứ 3, khi các Quân đoàn đã lớn mạnh, họ sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu chiến lược của mình đó là Công thành.
• Tại thời điểm này, các cuộc Công Thành Chiến chủ yếu sẽ nằm ở các thành trì nhỏ lân cận. Vì vậy, các Chúa Công hãy lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực và quân số thật kĩ càng để có được lợi thế từ sớm.
• Thông tin chi tiết về Công Thành Chiến, Chúa Công có thể xem thêm tại tính năng Thiên Hạ trong game và tại bài viết Công Thành Chiến.
♦ Chức Vị:
• Vào ngày thứ 3, Chúa Công đã đủ cấp để mở được tính năng Chức vị. Tính năng này sẽ tính điểm Uy Danh của Chúa Công để tăng Chức quan. Điểm Uy Danh có thể nhận được thông qua nhiều hình thức như tấn công người chơi khác hay nhiệm vụ ngày.
• Chức vị sẽ cung cấp bổng lộc mỗi ngày cũng như tăng các thuộc tính cho Chúa Công. Vì vậy hãy tăng Chức vị từ sớm để tạo ra lợi thế cho chính mình nhé.
Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot