Tin Tức

Trang chủ Hướng dẫn

Tạo và gia nhập Quân đoàn

Tạo và gia nhập Quân đoàn

Quân đoàn là hệ thống bang hội của Tân Ngọa Long. Đây là nơi mà Chúa Công có thể tương tác với các người chơi khác để tham gia các hoạt động đặc sắc.

• Đầu tiên Chúa Công cần nhấp chọn vào nút Quân đoàn tại màn hình chính.


• Sau đó chọn Tạo Quân đoàn để lập nên một Quân đoàn mới hoặc chọn Vào Quân đoàn để gia nhập Quân đoàn đã được tạo trước đó.


♦ Tạo Quân đoàn:
• Tại giao diện tạo Quân đoàn, Chúa Công hãy điền tên Quân đoàn mong muốn tạo và thông báo Quân đoàn. Ở ô điều kiện, Chúa Công có thể lựa chọn Xét duyệt hoặc Không cần xét duyệt dành cho những người chơi muốn gia nhập.


• Tên Quân đoàn chỉ có thể đặt tối đa 8 ký tự.


• Chúa Công có thể tùy chỉnh Quân hiệu của Quân đoàn.


• Sau đó, Chúa Công hãy nhấp chọn Đồng ý để hoàn thành tạo Quân đoàn.


• Tạo Quân đoàn sẽ tiêu hao 200 Vàng.♦ Gia nhập Quân đoàn:
• Để gia nhập Quân đoàn, Chúa Công hãy chọn Vào Quân đoàn → bảng danh sách Quân đoàn sẽ hiện lên.


• Không thể vào Quân đoàn khác nước với Chúa Công.


• Chúa Công có thể chọn Chỉ thấy Quân đoàn nước hiện tại để lọc ra các Quân đoàn cùng nước.


• Để dò tìm Quân đoàn cụ thể, Chúa Công có thể sử dụng thanh tìm kiếm.


• Sau khi Chúa Công chọn được Quân đoàn, nhấp chọn nút Vào để hoàn thành gia nhập.


• Chúa Công cũng có thể chọn Vào ngẫu nhiên để tự động vào một Quân đoàn bất kỳ.


• Tại giao diện, này Chúa Công cũng có thể Tố cáo các Quân đoàn.• Ngoài ra, Chúa Công có thể rời Quân đoàn, bằng cách chọn Thành viên → sau đó nhấp chọn Rời Quân đoàn.Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot