Tin Tức

Trang chủ Hướng dẫn

Bố trí Trận hình

Bố trí Trận hình

Trận hình là cách thức sắp xếp các Võ tướng trong đạo quân của Chúa Công theo một trật tự nhất định.


• Tân Ngọa Long hiện tại gồm có 10 loại Trận hình khác nhau, mỗi loại sẽ tăng một loại thuộc tính riêng, tùy thuộc vào lối chơi của Chúa Công mà chọn Trận hình nhất định trước khi ra trận.


Đội hình
Hiệu quả
Hình ảnh
Phong Thỉ Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng pháp công
Loạn Kiếm Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng vật công
Phương Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng vật phòng
Trường Xà Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng vật phòng
Ngư Lân Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng vật công
Hạc Dực Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng pháp phòng
Cơ Hành Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng mưu công
Nhạn Hành Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng mưu phòng
Chùy Hành Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng thuộc tính phản kích cơ bản
Hổ Thao Trận
Khi dùng đội hình này đội quân tăng thuộc tính bạo kích cơ bản

• Để có thể chọn Trận hình cho đạo quân của mình, Chúa Công hãy vào giao diện sắp xếp Đội hình và nhấp chọn vào Trận mình mong muốn.


• Trận hình cấp càng cao sẽ tăng càng nhiều sức mạnh cho toàn đạo quân và mở được nhiều vị trí Trận hình hơn. Tối đa là 5 vị trí.
• Để nâng cấp Trận hình, Chúa Công hãy nhấp chọn vào Sách Lược Phủ và chọn Khoa Kỹ.


• Tại giao diện Khoa Kỹ, nhấp chọn Đội hình.


• Khi đó bảng nâng cấp Trận hình sẽ hiện lên, Chúa Công hãy chọn Trận hình cần nâng cấp và nhấp chọn Tăng cấp, sẽ cần chờ một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành tăng cấp. Chúa Công có thể lựa chọn tăng cấp bằng Vàng để tiết kiệm thời gian.


• Tăng cấp cần tiêu hao một lượng tài nguyên nhất định tùy thuộc vào cấp và loại Trận hình. Ngoài ra, Chúa Công cần phải đạt điều kiện mà Trận hình đó yêu cầu để có thể tăng cấp.


• Chúa Công có thể bổ nhiệm Quan Khoa Kỹ để giảm thời gian nghiên cứu và sử dụng đạo cụ để tăng tốc.• Trận hình đạt cấp 1,3,5 sẽ lần lượt mở khóa các trận vị mới.


Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot