Tin Tức

Trang chủ Tin tức

Thông tin cập nhật Mùa 2 Tân Ngọa Long

Thông tin cập nhật Mùa 2 Tân Ngọa Long

1.  Bảo trì update phiên bản mới:
♦ Thời gian: 23:00 ngày 01/08 tới 11:00 ngày 02/08/2022
♦ Phạm vi: All Server
• Ở giai đoạn này Chúa Công đã có thể trải nghiệm các tính năng của phiên bản mới.
• Đây cũng là giai đoạn tiền Mùa 2 cho phép Chúa Công đổi Quốc Gia.
*Lưu ý:
- Chúa Công hãy nhận hết thư chứa item trước khi bảo trì để tránh trường hợp gặp vấn đề đáng tiếc.
- Thời gian bảo trì có thể kéo dài.

2. Bảo trì gộp tiến hành gộp Server tiến vào Mùa 2:
♦ Thời gian: sẽ cập nhật sau
♦ Phạm vi: All Server
• Giai đoạn này sẽ tiến hành mở tính năng Thiên Hạ Loạn Thế mùa 2.
• Các server tiến vào Mùa 2 sẽ bắt đầu chinh phục lại giang sơn.
*Lưu ý:
- Lúc này tính năng chuyển quốc gia sẽ tạm đóng và sẽ mở lại khi nào có Quân Đoàn chiếm được Lạc Thành.
- Chúa Công hãy nhận hết thư chứa item trước khi bảo trì để tránh trường hợp gặp vấn đề đáng tiếc.
- Khi tiến vào Mùa 2 thì các Server đó sẽ không thể tạo được nhân vật mới.
- Thời gian bảo trì có thể kéo dài.

♦ Danh sách Server và Cụm gộp:
   ¤ Cụm 1: S1 - S5
   ¤ Cụm 2: S6 - S10
   ¤ Cụm 3: S11 - S15
   ¤ Cụm 4: S16 - S17
   ¤ Cụm 5: S18 - S19

Thông tin về bản update mới và Mùa 2 đã được Lượng thông báo trước đó. Chúa Công có thể xem để biết thêm chi tiết tại trang chủ.
Mùa 2 sẽ không mất Uy Danh nên Chúa Công đừng ngại nhận thư Uy Danh nhé.

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot