Công thành lược địa

♦ Thời gian: 7 ngày đầu mở server
♦ Phạm vi: Tất cả người chơi trong server


Giao diện Công Thành Lược Địa

♦ Cách hoạt động:
• Trong thời gian sự kiện hoạt động, các Quân đoàn sẽ chiếm được các kiến trúc thành trì sẽ nhận được điểm Thế lực.
• Hệ thống sẽ liên tục cập nhật bảng xếp hạng Thế lực để các Quân đoàn có thể nắm thông tin.
• Điểm Thế lực mỗi loại Thành trì sẽ khác nhau:
¤ Huyện Thành = 1
¤ Quận Thành = 2
¤ Châu Phủ (Vương Thành) = 3
¤ Đế Đô = 5


Bảng xếp hạng điểm Thế lực Quân đoàn


Bản đồ các kiến trúc thành trị trong Tân Ngọa Long

• Khi sự kiện kết thúc, hệ thống sẽ dừng cập nhật bảng xếp hạng và sẽ tiến hành trao quà theo bảng xếp hạng.
• Tất cả các thành viên trong Quân đoàn có trong BXH nhận thưởng đều nhận được quà.

♦ Phần thưởng:
Hạng
Vàng
Chiêu Hiền Lệnh
1
1500
10
2
1200
7
3
1000
5
4~10
800
3
11~20
500
2
21~50
300
2

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long