Nhất kỵ đương tiên

♦ Thời gian: 7 ngày đầu mở server
♦ Phạm vi: Tất cả người chơi trong server


Giao diện Nhất Kỵ Đương Tiên

♦ Cách hoạt động:
• Trong thời gian sự kiện hoạt động, các Chúa Công hãy chú tâm vào việc vượt ải phó bản.
• Đếm ngược thời gian mở sự kiện cho tới khi kết thúc sự kiện, khi Chúa Công nào vượt qua ải 12 sẽ được lưu lại thời gian. Khi kết thúc sự kiện sẽ tính theo thời gian vượt ải mà xếp hạng. Thời gian vượt ải càng ít thì thứ hạng càng cao.


Bảng xếp hạng vượt phó bản Chương 12


Chương 12 – Tây Lương Thiết Kỵ 2

• Khi sự kiện kết thúc, hệ thống sẽ dừng cập nhật bảng xếp hạng và sẽ tiến hành trao quà theo bảng xếp hạng.

♦ Phần Thưởng:
Hạng
Vàng
Đá Tinh Luyện
Danh hiệu
1
1800
200
Loạn Thế Kiêu Hùng
2
1600
150
Loạn Thế Kiêu Hùng
3
1400
100
Loạn Thế Kiêu Hùng
4-10
1200
50
Loạn Thế Kiêu Hùng
11-50
1000
50
-
51-100
800
30
-
101-300
600
30
-
301-1000
400
20
-


Loạn Thế Kiêu Hùng

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long