Quần hùng trục lộc

♦ Thời gian: 7 ngày đầu mở server
♦ Phạm vi: Tất cả người chơi trong server


Giao diện Quần Hùng Trục Lộc

♦ Cách hoạt động:
• Trong thời gian sự kiện hoạt động, các Chúa Công hãy nâng lực chiến toàn diện của mình lên mức cao nhất có thể để nâng cao Lực chiến của Quân đoàn.
• Trong thời gian sự kiện hệ thống sẽ luôn cập nhật bảng xếp hạng lực chiến Quân đoàn để cho các Quân đoàn nắm được tình hình bảng xếp hạng lực chiến.
• Lực chiến Quân đoàn sẽ bằng tổng Lực chiến các Thành viên trong Quân đoàn gộp lại.


Bảng xếp hạng lực chiến Quân đoàn


Lực chiến các thành viên trong Quân đoàn

• Khi sự kiện kết thúc, hệ thống sẽ dừng cập nhật bảng xếp hạng và sẽ tiến hành trao quà theo bảng xếp hạng.
• Tất cả các thành viên trong Quân đoàn có trong BXH nhận thưởng đều nhận được quà.

♦ Phần thưởng:
Hạng
Vàng
Chiêu Hiền Lệnh
1
1500
10
2
1200
7
3
1000
5
4~10
800
3
11~20
500
2
21~50
300
2

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long