Mua gói “Bổng Lộc Thiên Tử” lần đầu

• Khi Chúa công lần đầu mua gói quà tháng Bổng Lộc Thiên Tử, bên cạnh các phúc lợi từ gói quà như lập tức nhận 300 Nguyên Bảo và mỗi ngày đăng nhập có thể nhận 200 Nguyên Bảo trong 30 ngày tiếp theo, Chúa công còn có thể nhận thêm các phần quà ưu đãi như sau:


Gói quà Bổng Lộc Thiên Tử

¤ Mảnh Tướng Triệu Vân*10
¤ Gỗ*25000
¤ Đá*25000
¤ Sổ Chiêu Hiền*5
¤ Quà 50000 Bạc*1
• Gói Bổng Lộc Thiên Tử sẽ giúp Chúa công có được lượng Vàng dồi dào khi đăng nhập mỗi ngày để có thể dùng vào các tính năng trong Tân Ngọa Long. Tổng số lượng Vàng có thể nhận từ gói quà này là 6300 Vàng nếu Chúa công đăng nhập và nhận mỗi ngày đủ 30 ngày.
• Bên cạnh đó, ưu đãi nạp lần đầu của gói này sẽ cung cấp cho Chúa công 10 Mảnh Tướng Triệu Vân, rất cần thiết để tăng sao cho Thần Tướng này cùng với một lượng vô cùng lớn của tài nguyên cơ bản như Gỗ, Đá, Bạc và Sổ Chiêu Hiền để có thể chiêu mộ nhiều Võ tướng hơn.
• Đặc biệt, khi lần đầu mua gói Bổng Lộc Thiên Tử cũng có thể kích hoạt Quà Nạp Bất Kì Lần Đầu, việc này sẽ giúp tối ưu quà nạp cho các Chúa công.

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long