Mua gói “Quỹ Trưởng Thành” lần đầu

• Khi Chúa Công lần đầu mua gói quà Quỹ Trưởng Thành, bên cạnh các phúc lợi từ gói quà là nhận một lượng lớn Vàng khi Sảnh Nội Chính đạt level nhất định, Chúa Công còn có thể nhận thêm các phần quà như sau:
¤ Mảnh Tướng Triệu Vân*20
¤ Ám-Hổ Văn Uyển*1
¤ Ám-Lục Dực Lưu Tô*1
¤ Ngọc Truyền Thừa-Cao*20
¤ Đá Tinh Luyện*50


Gói quà Quỹ Trưởng Thành
• Quỹ Trưởng Thành sẽ hỗ trợ Chúa Công có được một lượng Vàng vô cùng lớn lên đến tổng cộng 20780 Vàng xuyên suốt quá trình chơi game đến khi Sảnh Nội Chính đạt level 60.
• Bên cạnh đó, ưu đãi nạp lần đầu của gói này sẽ cung cấp thêm cho Chúa công 20 Mảnh Triệu Vân, một số lượng lớn để có thể nâng sao cho Thần Tướng này, 2 trang bị Tím gồm Hộ Uyển và Phi Phong, rất thích hợp cho Triệu Vân khi Thần Tướng này sử dụng pháp công qua đó có thể nhận được lợi thế sức mạnh đáng kể. Ngoài ra, Chúa Công còn nhận được thêm một lượng lớn Ngọc Truyền Thừa-CaoĐá Tinh Luyện để có thể tăng cấp Võ tướng và đồng thời Tinh luyện thuộc tính chính của trang bị.
• Đặc biệt, khi lần đầu mua Quỹ Trưởng Thành cũng có thể kích hoạt Quà Nạp Bất Kì Lần Đầu, việc này sẽ giúp tối ưu quà nạp cho các Chúa Công.

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long