Tin Tức

Trang chủ Tin tức

Hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân

Hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân

Bước 1: Truy cập vào trang chuyển đổi của game mong muốn chuyển đổi.

⇒ Link: https://account.id.zing.vn/login?gameID=nl2vn → khi dùng link này Anh hùng sẽ tự động chuyển sang bước 2.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản muốn khai báo thông tin.

Bước 3: Khai báo thông tin cá nhân & xác nhận thông tin bảo vệ.

¤ Trường hợp 1: Tài khoản chưa có thông tin cá nhân và thông tin bảo vệ:

- Khai báo thông tin cá nhân và thông tin bảo vệ.

*Lưu ý: Tài khoản từ 18 tuổi trở lên mới có thể tham gia game theo quy định.

- Xác nhận thông tin bảo vệ bằng số điện thoại hoặc email. Ưu tiên phương thức bảo vệ bằng số điện thoại, nếu xác nhận bằng email xin vui lòng kiểm tra thêm hộp thư Spam, nếu không nhận được email vui lòng tiến hành xác nhận bằng số điện thoại. (OTP có thời hạn 30 phút, OTP mới nhất là OTP hợp lệ. Giới hạn 20 OTP/sms/email/ngày, không bao gồm sms báo chuyển đổi thành công).


¤ Trường hợp 2: Tài khoản đã khai báo thông tin cá nhân, nhưng chưa xác nhận thông tin tài khoản (số điện thoại hoặc email). Ưu tiên phương thức bảo vệ bằng số điện thoại, nếu xác nhận bằng email vui lòng kiểm tra thêm hộp thư Spam, nếu không nhận được email vui lòng tiến hành xác nhận bằng số điện thoại. (OTP có thời hạn 30 phút, OTP mới nhất là OTP hợp lệ. Giới hạn 20 OTP/sms/email/ngày, không bao gồm sms báo chuyển đổi thành công).

- Nếu thông tin cá nhân đã khai báo là chính xác toàn bộ → tiến hành xác nhận thông tin bảo vệ.

- Nếu thông tin email/sđt đã khai báo chưa chính xác (email/sđt còn sử dụng được) → bấm nút cập nhật trên trang chuyển đổi tại tab Thông tin bảo vệ.

- Thông tin email/sdt đã khai báo chưa chính xác (email/sdt không còn sử dụng được) → tiến hành tạo yêu cầu thay đổi thông tin trên trang CS VNG → CS VNG tiến hành flow thay đổi thông tin → thông tin cá nhân đã chính xác → tiến hành xác nhận thông tin bảo vệ.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân tại trang id.zing.vn.

Bước 5: Anh hùng vào game, đăng nhập sau khi đã khai báo thông tin bình thường.


Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot