Tin Tức

Trang chủ Tin tức

Mùa 2 có gì mới? – Phần 2

Mùa 2 có gì mới? – Phần 2

♦ Thay đổi chỉ số Trang bị
• Tăng 5% chỉ số Phòng Thủ cơ bản cho trang bị: Phòng cụ, bảo vật, phi phong, khiên.

♦ Thay đổi Kỹ Năng Tướng
Triệu Vân:
   ¤ Sĩ khí hồi phục: 100/100/100/100/100/100/100 ⇒ 100/100/100/100/110/125/145.
Tư Mã Ý:
   ¤ Tỷ lệ % gây Băng Phong: 25/27/29/29/31/33/35% ⇒ 35/37/39/39/41/44/45%.
Điển Vi:
   ¤ Sát thương vật lý: 160/170/180/180/190/200/200% ⇒ 220/235/250/250/265/280/280%.
   ¤ Tăng tất cả phòng thủ: 30/30/30/45/45/45/60 ⇒ 50/50/50/50/50/50/100%.
   ¤ Hiệu Ứng: Miễn Dịch Tất Cả Khống Chế ⇒ nhận trạng thái [Loại Bỏ].
   ¤ Thêm mới hiệu ứng 3/4/5/6 sao: binh lực bản thân càng thấp sát thương càng cao.
Mã Siêu:
   ¤ Hệ số hồi phục: 90/90/90/110/110/110/110 ⇒ 90/90/90/120/120/120/150%.
Lữ Bố:
   ¤ Hồi sĩ khí khi bị tấn công: 5/5/5/5/5/5/10 ⇒ 10/10/10/15/15/15/20.

♦ Thiên Hạ Loạn Thế
• Danh Hiệu: bỏ hết tất cả các danh hiệu Thiên Hạ Loạn Thế ở mùa 1 và thay bằng các danh hiệu mới.
• Thay đổi cơ chế danh hiệu Thiên Hạ Loạn Thế khi Bang Hội đạt đủ các điều kiện Phong Thiền trong tính năng Thiên Hạ.
Xưng Bá 1 Phương
Vấn Đỉnh Thiên Hạ
• Thay đổi phần thưởng Mùa Giải:
Túi Võ Tướng Hiếm SS2
Gói Võ Tướng Sử Thi SS2
Gói Võ Tướng Tự Chọn SS2

♦ Thư
• Thêm hiển thị giới hạn.
• Chúa Công hãy luôn chú ý giới hạn thư và xóa thư khi cần thiết.
• Nếu thư đầy sẽ không thể nhận thêm thư mới, lúc đó thư mới sẽ mất.

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot