Tin Tức

Trang chủ Tin tức

Mùa 2 có gì mới? – Phần 3

Mùa 2 có gì mới? – Phần 3

♦ Shop
Shop Đĩnh Vàng sẽ cập nhật các item mới.
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Tiệm Hồn Ngọc có thể reset 20 lần mỗi ngày và tốn Hồn Ngọc để reset.

♦ Công Thành Chiến và Quản Lý Thành Trì
• 1 Bang hội chỉ được sở hữu tối đa 18 Thành Trì.
• Thêm tính năng từ bỏ Thành Trì.
• Thêm nút thu nhanh tài nguyên thành trì.

♦ Bang Hội:
• Đối với các Bang Hội mới được thành lập ở Mùa 2 sẽ tự động lên tới cấp 16.
• Khoa kỹ sẽ được tự động nâng max tới Cùng Tiến 2, Đoàn Kết Một Lòng 2, Đại Doanh 2 và Xây Tháp Canh 4.
• Tính năng Khiêu Chiến Quân Đoàn cùng Nước sẽ tốn 500 Quỹ Quân Đoàn thay vì là 20000 Quỹ Quân Đoàn.

♦ Chinh Phạt:
• Reset lại Hoạt Động Chinh Phạt bao gồm nhiệm vụ và thưởng.
• Thay đổi thông tin về các vòng quay tướng.

♦ Đổi Quốc Gia:
• Thêm tính năng đổi quốc gia kèm theo các điều kiện như hình dưới.
• Tính năng này sẽ được mở sau khi Lạc Dương được công chiếm.

♦ Kỳ Ngộ
• Thêm hình ảnh và thưởng kỳ ngộ rải rác trên bản đồ.

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot