Tin Tức

Trang chủ Tin tức

Thông tin chuyển đổi Mùa 2

Thông tin chuyển đổi Mùa 2

♦ Thông tin chuyển đổi Mùa 2:

1. Mùa giải mới Chúa Công vẫn ở lại Quốc Gia và Bang Hội cũ của mùa trước.

2. Các kiến trúc và thành trì cá nhân bao gồm cấp hay trạng thái xây dựng sẽ bảo lưu và hoạt động bình thường.

3. Khoa Kỹ bao gồm Trận Hình, Kinh Tế, Quân Sự vẫn bảo lưu của mùa trước.

4. Cấp, Trang Bị, Chiến Mã và các mạnh hóa liên quan tới Tướng của Chúa Công vẫn được bảo lưu.

5. Kho, Tài Nguyên, Bạc, Vàng, Cống Hiến Cá Nhân và Quân Đoàn vẫn sẽ được bảo lưu.

6. Tiến độ Chiến Dịch, Diễn Nghĩa, Mô Phỏng Thành Chiến, Chức Danh và Đạo Quân Vương vẫn được bảo lưu giống mùa trước.

7. Ngoại hình Thành Trì, Danh Hiệu, Khung Avatar và Hảo Hữu sẽ bảo lưu kể cả thời gian còn lại của ngoại hình có thời hạn.

8. Tiến độ nhiệm vụ Chính và Phụ Tuyến bảo lưu và tiếp tục như mùa giải trước.

9. Vật phẩm trong Thư chưa nhận vẫn được bảo lưu, nhưng thư đã đọc hoặc đã nhận sẽ không bảo lưu.

10. Trạng thái chiếm lĩnh của tất cả tài nguyên trên thế giới bao gồm Thành Trì, Mỏ Tài Nguyên, Kiến Trúc Bang Hội sẽ không bảo lưu.


♦ Thông tin cập nhật mùa 2:

1. Cập nhật vòng quay tướng mới và tính năng chinh phạt mới.

2. Thêm Ngựa mới (thông tin sẽ cập nhật sau).

3. Thêm tướng mới Điển Tích Hoàng Trung và Quan Vũ (tên tạm gọi).

4. Thêm tính năng Reset Shop Hồn Ngọc.

5. Thêm Chiếu Lệnh mới.

6. Dịch chuyển qua các Ải sẽ tốn Bạc chứ không phải là Vàng.

7. Quân Đoàn ở mùa 2 tạo mới sẽ tự động lên cấp 16 và nâng Khoa Kỹ tới 1 mốc nhất định.

8. Thư sẽ có giới hạn, nếu thư đầy sẽ không nhận thêm thư.

9. Cập nhật tính năng Thiên Hạ và đổi thưởng.

10. Thêm mới Avatar, Khung Avatar, Danh Hiệu (bao gồm Danh hiệu Thiên Hạ), Ngoại hình Thành Chính, Minh Bài, Tướng Chính, Tìm Đường, Khung Chat.

11. Sửa đổi tính năng Công Thành Chiến:

   • Ngoại hình kiến trúc Thành Trì trên bản đồ thế giới sẽ được chính sửa và tăng độ khó của NPC Hán Thất.

   • Giới hạn mỗi Bang hội chỉ được chiếm tối đa 18 thành trì.

   • Thêm tính năng từ bỏ thành trì.

   • Thêm tính năng thu thập nhanh tài nguyên thành trì.

12. Thêm Tinh Anh, Tiền Tiêu Hoàng Cân, Quân Hoàng Cân, Cứ Địa Hoàng Cân từ 105-120.

13. Thay đổi cấp độ cũng như vị trí xuất hiện của Tinh Anh, Tiền Tiêu Hoàng Cân, Quân Hoàng Cân, Cứ Địa Hoàng Cân ở các Châu.

14. Giới hạn thời gian hoạt động Cứ Điểm Hoàng Cân.

15. Thêm các tính năng tương tự hoạt động Hoàng Cân Loạn Thế.

16. Thêm các Event mới.

17. Thêm hoạt động Tam Quân Diễn Võ (Đấu Trường 3vs3).

18. Mở giới hạn cấp độ Thành Chính, Tướng, Trang Bị, Khoa Kỹ Cá Nhân lên 120.

19. Thêm tính năng Mảnh Trang Bị và Ghép Trang Bị.

20. Thêm binh chủng cấp 5.

21. Thêm nhiệm vụ phụ, Kỳ Ngộ.

22. Thay đổi ngoại hình và thêm mới Rương Thế Giới.

23. Sửa đội UI hoạt động và tính năng để Chúa Công dễ dàng thao tác.

24. Cập nhật thêm hiển thị phạm vi lãnh địa của các Châu trên bản đồ.

25. Thêm tính năng Đổi Quốc Gia.

26. Thêm tính năng Chat Liên Server trước khi gộp mùa giải mới.

27. Xóa Sương Mù.

28. Sửa các lỗi liên quan tới hiển thị và xây dựng.

29. NPC chiến dịch bây giờ sẽ ở gần với thành chính.

30. Thêm tính năng Chuyển Quốc Gia.

31. Nâng cấp thành chính sẽ không yêu cầu vượt ải.

32. Tăng sức mạnh cho trang bị phòng thủ.

33. Thêm tính năng quay nhanh cho Event Thương Nhân Tây Vực và Bát Quái.

34. Thêm trang bị Thần Binh mới.


Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot