Tin Tức

Trang chủ Tin tức

Thông tin về Season 1 mới

Thông tin về Season 1 mới

♦ Phạm vi: Áp dụng từ S20 trở đi

1. Thay đổi hoàn toàn hệ thống Vòng Quay Tướng trong Tụ Hiền Quán.

2. Thời gian của Season 1 sẽ là 45 ngày bao gồm cả tính năng Chinh Phạt và Thiên Hạ.

3. Vẫn có tính năng Chuyển Quốc Gia khi có 1 QĐ chiếm Lạc Thành.

4. Shop Đĩnh Vàng, Hồn Ngọc sẽ thay đổi giống Season 2.

5. Mở tính năng Tam Quân Diễn Võ.

6. Cứ Địa Hoàng Cân sẽ thay đổi thời gian theo giống Season 2.

7. Quân Đoàn mới tạo sẽ là cấp 1.

8. Thay đổi event Nạp Lần Đầu.

9. Không giới hạn số thành QĐ chiếm được.


♦ Event đặc biệt mở S20

1. Bát Quái Trận

• Lữ Bố - 02–04/09/2022

• Điêu Thuyền – 05-06/09/2022

• Lưu Biểu – 07-08/09/2022


2. Gói Tân Thần Binh Cực ưu đãi


3. Gói Tam Quốc

Gói Tân Ngụy Quốc
Mảnh Tào Tháo
20
Gói Tân Ngô Quốc
Mảnh Tôn Quyền
20
Gói Tân Thục Quốc
Mảnh Lưu Bị
20


4. Tích Lũy Nạp mới

Đĩnh vàng tích lũy
Vật phẩm
Số lượng
400
Sổ Chiêu Hiền
2
Ngọc Truyền Thừa-Cao
10
Đá Cường Hóa
10
Đá Tinh Luyện
10
800
Sổ Chiêu Hiền
3
Quà 50000 Bạc
5
Quà 50000 Gỗ
5
Quà 50000 Đá
5
1600
Sổ Chiêu Hiền
5
Rương Chọn Nguyên Liệu Binh Chủng Bậc 2
15
Đá Cường Hóa
20
Đá Tinh Luyện
20
2400
Sổ Chiêu Hiền
10
Quà 50000 Bạc
10
Quà 50000 Gỗ
10
Quà 50000 Đá
10
3200
Sổ Chiêu Hiền
15
Rương Chọn Nguyên Liệu Binh Chủng Bậc 2
20
Đá Cường Hóa
30
Đá Tinh Luyện
30
6000
Chọn Mảnh Võ Tướng Tam Quốc Nhập Thế x10
1
Quà 50000 Bạc
15
Quà 50000 Gỗ
15
Quà 50000 Đá
15
10.000
Chọn Mảnh Võ Tướng Tam Quốc Nhập Thế x10
1
Chiêu Binh Lệnh Lv3
5
Đá Cường Hóa
40
Đá Tinh Luyện
40
16.000
Chọn Mảnh Võ Tướng Tam Quốc Nhập Thế x10
1
Quà 50000 Bạc
20
Quà 50000 Gỗ
20
Quà 50000 Đá
20
24.000
Chọn Mảnh Võ Tướng Tam Quốc Nhập Thế x10
2
Chiêu Binh Lệnh Lv3
10
Đá Cường Hóa
50
Đá Tinh Luyện
50
32.000
Chọn Mảnh Tam Hoàng
10
Sổ Chiêu Hiền
15
Sách Kỹ Năng Chiến Mã
250
Tầm Mã Đồ-Cao
5
48.000
Chọn Mảnh Tam Hoàng
10
Sổ Chiêu Hiền
25
Sách Kỹ Năng Chiến Mã
300
Tầm Mã Đồ-Cao
7
64.000
Chọn Mảnh Tam Hoàng
15
Sổ Chiêu Hiền
30
Sách Kỹ Năng Chiến Mã
350
Tầm Mã Đồ-Cao
10
80.000
Chọn Mảnh Tam Hoàng
20
Mảnh Vạn Năng Thần Tướng
20
Vé Thông Bảo
10
Vé Tây Vực
10
120.000
Mảnh Vạn Năng Thần Tướng
25
Thiên Lý Băng Phong
1
Vé Thông Bảo
15
Vé Tây Vực
15
160.000
Mảnh Vạn Năng Thần Tướng
30
Khu Hổ Thôn Lang
1
Vé Thông Bảo
20
Vé Tây Vực
20
200.000
Mảnh Vạn Năng Thần Tướng
35
Đằng Vân Các
1
Vé Thông Bảo
25
Vé Tây Vực
25

Mời Chúa công tham gia trải nghiệm Tân Ngọa Long

sự kiện hot